iFunSchool

logo-ifunschool 15 TYPÓW GIER
Graj w 15 różnych typów gier:
– matematyka: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność działań, równania, ciągi i szeregi, liczenie w pamięci (3 rodzaje)
– geografia: flagi
– chemia: symbole i nazwy pierwiastków chemicznych
– percepcja: zapamiętywanie figur i kolorów

5 POZIOMÓW TRUDNOŚCI
Każda gra posiada 5 poziomów trudności:
– początkujący
– łatwy
– średni
– trudny
– ostateczny
Na kolejnych poziomach staniesz przed coraz trudniejszymi pytaniami. Wzrośnie też ilość pytań na które musisz odpowiedzieć.

 LOSOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wszystkie pytania są zawsze losowe, gwarantując inny zestaw pytań za każdym razem. Im wyższy poziom tym zakres pytań i odpowiedzi będzie większy. Odpowiedzi też są losowe, ale zbliżone do prawidłowej odpowiedzi, by nie było za łatwo.

 ZDOBYWAJ GWIAZDKI
Zdobądź złotą gwiazdkę za bezbłędne rozwiązanie wszystkich pytań. W każdej grze możesz dodatkowo zdobyć do 4 zwykłych gwiazdek w zależności od ilości dobrych odpowiedzi:
– min. 32% prawidłowych odpowiedzi: 1 gwiazdka
– min. 50% prawidłowych odpowiedzi: 2 gwiazdki
– min. 75% prawidłowych odpowiedzi: 3 gwiazdki
– min. 90% prawidłowych odpowiedzi: 4 gwiazdki
– 100% prawidłowych odpowiedzi: 4 gwiazdki plus dodatkowo 1 złota
Kolejne poziomy poszczególnych gier odblokowujesz zbierając gwiazdki. Możesz powrócić do dowolnego poziomu i spróbować poprawić swój wynik.

 OBSŁUGA GAMECENTER
Do zdobycia 35 osiągnięć oraz osobne tabele wyników dla każdego z poziomów trudności. Odpowiadaj bezbłędnie by zdobywać punkty. Im szybciej odpowiesz, tym więcej punktów dostajesz. Możesz dowolną ilość razy powtarzać każdy poziom by polepszyć swój wynik.

 SPRÓBUJ ZA DARMO
Zdobądź pierwsze 15 gwiazdek za darmo i jeśli Ci się spodoba, to zwiększ ten limit. Nic nie ryzykujesz pobierając tą aplikację.

ZBYT ŁATWO?
Dodatkowy do odblokowanie poziom: boski, w którym pytania będą jeszcze trudniejsze. Kup go w aplikacji a odblokujesz go dla wszystkich 15 gier. Wyniki w grach z tego poziomu są dodawane do całkowitego wyniku w grze.

Wsparcie

Prosimy przesyłać błędy, uwagi i pomysły na nowe funkcje za pomocą aplikacji UserVoice: http://ifunschool.uservoice.com

Pobieranie

Aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo w AppStore:

Dostępne w AppStore

Jedna wersja aplikacji zarówno dla iPada jak i iPhona. Więcej zdjęć z aplikacji można znaleźć na naszym facebookowym profilu.

Zdjęcia z aplikacji (iPhone):

Zdjęcia z aplikacji (iPad):

logo-ifunschool 15 TYPES OF GAMES
Play 15 different types of games:
– Mathematics: addition, subtraction, multiplication, division, order of operations, equations, sequences and series, counting in the memory (3 types)
– Geography: flags
– Chemistry: the symbols and names of chemical elements
– Perception: remembering shapes and colors

5 LEVELS OF DIFFICULTY
Each game has 5 levels of difficulty:
– Beginner
– Easy
– Medium
– Hard
– Ultimate
More difficult questions on higher levels. Number of questions will be higher too.

 RANDOM QUESTIONS AND ANSWERS
All questions are always random, providing a different set of questions each time. The higher the level, the range of questions and answers will be greater. To make it even harder all generated responses are similar to correct answer.

 COLLECT STARS
Get a gold star for perfect game (error-free). In each game you can also get up to 4 standard stars depending on the number of good answers:
– Min. 32% of correct answers: 1 star
– Min. 50% of correct answers: 2 stars
– Min. 75% of correct answers: 3 stars
– Min. 90% of correct answers: 4 stars
– 100% of correct answers: 4 stars plus 1 gold
Subsequent levels of the various games are unlocked by collecting stars.

 GAMECENTER SUPPORT
35 achievements. Separate score tables for each level of difficulty. Answer correctly to score points. The faster you answer, the more points you get. You can repeat each level to improve your score.

TOO EASY?
You can unlock additional difficulty level: godlike. Questions will be even harder. Buy it in the application and unlock it for all 15 games.

Feedback

Please send your feedback using UserVoice application: http://ifunschool.uservoice.com

Download

Download it for free from AppStore:

Dostępne w AppStore

One application works both for iPhone and iPad.

Screenshots (iPhone):

Screenshots (iPad):