Polityka prywatności – Android

Zarówno dane statystyczne jak i dane o wyświetlanych reklamach przekazywane są do jednej firmy: Google.

Używamy Google Analytics oraz Answers od Fabric (także należy do Google) aby zbierać anonimowe dane .o użytkownikach i ich zachowaniach w aplikacji.

Używamy Google AdMob do wyświetlania reklam. Spersonalizowane reklamy wymagają przekazania danych do firm trzecich.